Jdi na obsah Jdi na menu
 


OPOZice

1. 2. 2009

Občané Proti Odírání Zdražováním (dále jen OPOZ-ice)

OPOZ-ice

Občanské hnutí-politická strana pro trojčlenný sociální organismus (TSO)

 

1.   Co chceme:    Zamezit zdražování základních životních potřeb.

   Příčiny:           Příčinu zdražování základních životních potřeb vidíme v nenasytnosti („nenažranosti“) kartelů, monopolních prodejců, kteří se zmocnili přírodních zdrojů, jakoby patřily pouze jim. Těmi pak vydírají všechny ostatní.

Řešení:                           Mimo již zmíněné ZŽP chceme bránit také vydírání přírodními zdroji (od nichž se odvíjí ceny všeho ostatního). Přírodní zdroje nesmějí nikomu patřit!
Tedy, jinými slovy: Chceme zamezit tomu, aby přírodní zdroje někdo ukradl všem!

               

2.   Co chceme:    Zabránit instalaci radaru USA u nás.

Příčiny:                          Příčinu hrozby budování radarové základny a pobytu cizích vojsk vidíme v tom, že občané ve svých obcích nemohou samostatně rozhodovat. Veškerou pravomoc totiž svěřují svým zástupcům, aniž si uvědomují, že veškerá odpovědnost stejně zůstává na nich (na každém z nich), protože odpovědnost delegovat nelze.

Řešení:                           Do doby, než bude zavedeno „právo veta občana v obci“ a „institut občanského soudu“, potud strana OPOZ-ice nedá souhlas k výstavbě radaru či pobytu cizích vojsk na našem území.

 

3.   Co chceme:    Nepřipustit pobyt cizích vojsk na našem území.

Příčiny:          Jako v bodě 2.

Řešení:            Jako v bodě 2.

 

4.   Co chceme:    Vrátit pravomoci do rukou občanům.

Příčiny:                      Míře odpovědnosti dnes neodpovídá míra pravomoci (kdo má odpovědnost, musí mít i pravomoc).

Řešení:         Právo veta občana v obci, občanský soud.

 

5.   Co chceme:    Zastavit veškerou korupci a zneužívání moci.

Příčiny:          Oddělením pravomoci od odpovědnosti vzniká prostor pro korumpování nezodpovědné pravomoci.

Řešení:            Jako v bodě 4.

 

6.   Co chceme:    Sociální jistoty pro občany.

Příčiny:          Příčinu nynější sociální nejistoty vidíme v tom, že občany lze vydírat základními životními potřebami (které si na rozdíl od ostatního zboží koupit musí).

Řešení:            ZŽP neměnné hodnoty zabezpečované ZPP.

 

7.   Co chceme:    Odstranění vykořisťování člověka člověkem, odstranění kriminality (jednou a dost) a zajištění                nedotknutelnosti lidské důstojnosti.

Příčiny:          Mimo nestárnoucích peněz (umožňujících, aby peníze dělaly peníze), mimo vydírání základními životními potřebami a poškozování kriminalitou, vidíme příčinu vykořisťování člověka člověkem (atakování lidské důstojnosti) v námezdní mzdě a v trhu práce v tzv. zaměstnaneckém poměru.

Řešení:            Právem veta občana v obci, občanským soudem, hrozbou ztráty občanských práv pro škůdce (jednou a dost), ZŽP a ZPP, smluvní podílnictví v hospodářské sféře.

 

8.   Co chceme:    Zavedení stárnoucích peněz (aby peníze nedělaly peníze).

Příčiny:          V současnosti je tomu tak, že zatímco peníze mohou dělat peníze (úroky, dividendy, burzovní spekulace, atp.), zboží nemůže dělat zboží. Zatímco zboží musí být vyrobeno prací, skupování tohoto zboží (tedy i lidské práce) je dnes možné bezpracným ziskem.

Řešení:                           Peněžnictví se musí vymanit z rukou soukromníků a musí se dostat do správy obcí (svazu obcí), v nichž je veškerá moc v rukou občanů.

 

9.   Co chceme:    Reálnou (nejen proklamovanou) sociální svobodu občanů.

Příčiny:          Příčina občanské nesvobody tkví v delegování pravomocí občana jeho voleným zástupcům.

      Řešení:            Aktem sociální svobody, to je občanským vetem.

 

Podrobnější vysvětlení použitých pojmů naleznete v diskusi na http://www.obnovene-forum.estranky.cz/ a v následujícím „manuálu“ TSO:

Olomouc24-26.12.2008

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář